Spela er till ett tryggare teamwork!

Orangino Work gör att nya team snabbare blir produktiva. Med hjälp dialogverktyget stärker ni ert teamwork och gör det mer framgångsrikt. Resultat som är vetenskapligt påvisade. Du lär dig metoden, får tillgång till hela verktyget och blir Diplomerad i Orangino Work.

För team som ska prestera på topp är psykologisk trygghet och hur man inom teamet kommunicerar med varandra, det helt avgörande. Detta visade Googles stora undersökning av deras egna högpresterande team, Samtidigt har publicerad forskning vid Lunds Universitet påvisat att Orangino Work snabbt skapar tryggare gruppklimat och ökad inre motivation.

Under kursen lär du dig:

Kursen ger dig insikt hur du driver teams prestation och varför socialt trygga team presterar bättre. Du lär dig hur du med hjälp av Orangino Work stärker teamwork, skapar framgångsbeteende och hur du snabbt får kraftfulla resultat i ditt eget team.

Kursinnehåll:

  • Framgångsrikt teamwork i en snabbt föränderlig värld
  • Att skapa motivation och tillit
  • Orangino Work – metod och verktyg
  • Praktisk träning i verktygets övningar
  • Förbered dina egna workshops

 Genomförande

Metoden ger dig ett konkret verktyg. Det är strukturerad dialog i lustfylld spelform med pedagogiska övningar. Dialogprocessen låter alla komma till tals och tränar teamets lärande attityd, feedback och öppen kommunikation. Under kursen lär du dig hur du använder verktyget på egen hand i workshopar som är enkla att förbereda och uppskattas även av introverta personer i teamet. Vid kursdagens slut har du ett underlag för din första egna workshop. Därför kan du på en gång dra nytta av kursen och Orangino Work för att driva utveckling och förbättring i ditt team. 

Målgrupp
Orangino Work används i både lednings-, arbetsgrupper, projektteam. Det är utmärkt för att starta upp nya team och som retrospektiv i agila team. Kursen vänder sig till teamledare, chefer, Scrum Masters och Agila coacher, som vill:

  • snabbt få nya team produktiva
  • få en öppnare kommunikation och öka den sociala förmågan i teamet
  • öka tryggheten och tilliten i teamet
  • få varje medarbetare att komma till tals och ta eget ansvar
  • skapa ett framgångsrikt teamwork

Inga speciella förkunskaper krävs, förutom viss vana att leda samtal i grupp.