Vilka är vi?

Lär dig Lean, Agile, Software Engineering och Software Technology av dem som har praktisk erfarenhet av att införa och använda lättrörliga metoder, tekniker och verktyg hos flera av Skandinaviens största mjukvaruorganisationer!

Softhouse Education är utbildningsdivisionen inom Softhouse — skandinaviens ledande konsultföretag inom Lean Software Development.

Öppna och företagsinterna kurser

Våra öppna och företagsinterna kurser har genom åren utbildat 1000-tals nöjda deltagare, bl.a. hos flera stora skandinaviska koncerner. Alla våra kurser bygger på stor interaktion med deltagarna och ett varierat utbud av övningar.

Seminarier och konferenser

Vi arrangerar regelbundet seminarier och konferenser med kända internationella namn.

I tre år har vi arrangerat Øresund Agile, som är en av Skandinaviens största konferenser inriktad mot Lean och Agile. Medverkande talare genom åren har varit internationellt kända namn som Jeff Sutherland, Mary Poppendieck, Diana Larsen, Jim Coplien, Boris Gloger och många av skandinaviens ledande profiler inom lättrörlig utveckling.

Publikationer

Vi ger också ut ett antal populära publikationer om Lean och Agile.

Vår tidning Lean Magazine kommer ut två gånger per år. Varje nummer innehåller intervjuer och reportage med världsledande namn inom mjukvaruutveckling.

Vår broschyr Scrum på fem minuter är världens mest nedladdade dokument om Scrum, och används t.o.m. som referens av metodens skapare, Jeff Sutherland.