TDD i praktiken

Innehåll

Detta är en praktisk och intensiv kurs som börjar med en kort teoridel, varpå deltagarna får arbeta i par med TDD genom att lösa problem i en förberedd miljö. Kursen avslutas med ett retrospektiv för att återknyta praktiken till teorin. Detta görs i helgrupp. TDD i praktiken är en introduktion till testdriven utveckling och hur man arbetar för att få en tydlig design med automatiserade tester och bättre strukturerad kod. Förutom att du lär dig grunderna inom TDD tittar vi på tekniker som hjälper oss att skriva våra tester, till exempel Dependency injection och spies.

Under kursen lär du dig hur du:

  • Arbetar med testdriven utveckling (TDD)
  • Bäst skriver dina testfall
  • Strukturerar tester som är lätta att underhålla
  • Använder dina tester för att guida din mjukvarudesign
  • Utnyttjar vanliga verktyg för att effektivisera ditt arbete

Genomförande

Kursen bygger på ett flertal handfasta övningar i JavaScript-miljö.  Miljöer och verktyg förbereds innan kurstillfällets start. Övningarna görs två och två.

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till utvecklare och systemarkitekter och kräver att man har viss vana att programmera i Javascript. Inga förkunskaper kring TDD krävs då detta är en introduktionskurs.

KURSINFORMATION
Pris:  7 500kr (exklusive moms)
Längd:  1 dag
Språk: svenska
Plats: Malmö
Datum: Nytt datum planeras!

LÄRARE

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464