Mastering Kanban

Leder du team eller projekt och är trött på att du inte har koll på vad som händer? Eller känner du att du är den enda som tar ansvar och vill slippa detaljstyra allt. Då är vår Kanbankurs rätt för dig!

När du går från kursen så kommer du

 • Förstå hur Kanban fungerar
 • Ha med dig en kanbantavla för ditt team
 • Verktyg för att implementera och coacha ditt team i att jobba med Kanban.

Kanban, som har sitt ursprung i tillverkningsindustrin, är ett allt mer populärt redskap för att styra ett flöde av arbetsmoment i mjukvaru- och kunskapsindustrin. Kanban fokuserar på att synliggöra flödet, attackera flaskhalsar och minska mängden pågående arbete, för att därigenom korta ledtiden.

Flexibilitet och enkelhet gör att Kanban fungerar väl i ett stort spann av verksamheter, från försäljning till utveckling, drift och förvaltning. Hög grad av visualisering gör att det är enklare för teammedlemmar att bidra till bättre beslut och förenklar för chefer som vill jobba mer långsiktigt.

Kanban bygger på ett par grundprinciper som vi kommer jobba med under kursen:

 • Visualisera arbetet. Genom att visa upp vad som jobbas med och vad som är prioriterat så blir det enklare för teamet att själv besluta vad som ska göras.
 • Förbättra hela flödet istället för att fokusera på delmoment.
 • Begränsa pågående arbete så blir saker klara fortare och det blir enklare för organisationen att prioritera teamets arbete.

Kanban ger tydligt ansvar:

 • Teamet ansvarar för att producera det som prioriteras och lösa de problem som dyker upp.
 • Ledaren ansvarar för att följa upp på resultatet, coacha teamet i hur de kan förbättra flödet, och ge feedback på vad som produceras.

I denna endagskurs lär du dig hur du startar med och använder Kanban för att synliggöra, kontrollera och effektivisera ett arbetsflöde. Huvudmålet med kursen är att ge dig ett enkelt redskap som du snabbt kan applicera i din organisation för att effektivisera verksamheten.

Under kursen behandlar vi följande områden:

 • Kanban – vad är det och vad syftar det till?
 • Pull – en viktig mekanism i ett flöde styrt av Kanban.
 • Råd och tips om vilka steg du går igenom för att introducera Kanban i din verksamhet.
 • Synliggör flödet – hela vägen från kundbehov till färdig release.
 • Mät flödet – rätt mätetal och rapportering ger rätt beteende.
 • Förbättra flödet – identifiera flaskhalsar, ta bort flaskhalsar, korta ledtider, öka produktivitet
 • Prioritering av uppgifter
 • Roller – vad krävs av ledare och team om Kanban ska fungera?

Genomförande

Under kursen blandas teori med diskussioner och praktiska övningar där deltagarna utgår ifrån sin organisatoriska verklighet och efter hand bygger upp sitt eget Kanban system.

Du kommer bland annat få pröva på hur det är att jobba i ett kanbanteam och hur man coachar ett team att förbättras.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som t.ex. produktansvarig, projektledare, teamledare eller annan beslutsfattare i en mjukvaruutvecklande organisation.

KURSINFORMATION
Pris:  7 500kr (exklusive moms)
Längd: 1 dagar
Språk: svenska
Tid: 09.00-17.00

KURSTILLFÄLLEN
Datum: Datum planeras 2019
Plats: 

LÄRARE

Profile Photo

Mattias Åhlander

mattias.ahlander@softhouse.se

+46 (0)703090149

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464