Leda kontinuerlig förbättring – från team till organisationsnivå

Innehåll

Den viktigaste grundstenen för en välfungerande organisation är kontinuerlig förbättring. Om vi inte utvärderar hur vi arbetar och samarbetar så kommer vi sakta men säkert bli sämre och sämre. När team och organisationer börjar jobba med kontinuerlig förbättring eller retrospekt så brukar det vara enkelt att hitta nya idéer och om det finns tid och resurser över att införa dem så ser man snabbt förbättring i produktivitet, kreativitet och samarbete. Ett vanligt problem är att man är bättre på att hitta nya förbättringar än att avsluta dem, och listan med förbättringsförslag växer tillsammans med frustrationen med att inget händer. Efter ett tag blir det ofta svårare att hitta nya idéer eller så är de problem kvar så stora att man inte riktigt vet vad man ska göra med dem.

De tre delarna i att leda kontinuerlig förbättring:

 1. Skapa öppenhet, samarbete och kreativitet i en grupp.
 2. Verktyg och metoder för att analysera hur man arbetar, hitta problem, skapa idéer, och bryta ner dem till små förändringar.
 3. Fokusera organisationen på de prioriterade problemen och se till så förbättringarna implementeras och utvärderas

Detta är en endagskurs för dig som vill få verktyg för hur man hjälper team att analysera hur de jobbar, hitta ett tydligt fokus på vad de vill förbättra, och sen driva sin utveckling mot det målet. Kursen kommer fokusera både på hur man organisatoriskt följer upp och ser till så förändringar blir gjorda och hur man driver workshops för att stötta ett team i sin analys, prioritering, och idégenerering.

Under kursen lär du dig

Hur man skapar öppenhet, samarbete och kreativitet i en grupp:

 • Ökar öppenhet och motivation i en grupp
 • Planera och leda workshops där man inkluderar och får med allas perspektiv
 • Hantera svårare diskussioner och konflikter.

Verktyg och metoder för att analysera hur man arbetar, hitta problem, skapa idéer, och bryta ner dem till små förändringar.

 • Analysera och visualisera arbetssätt från olika perspektiv: t.ex. produktivitet, process, samarbete, kommunikation
 • Hitta, prioritera och sätta fokus för förbättringsarbetet
 • Kreativt skapa ideer och bryta ner dem till förändringar som går att testa och få feedback på.

Fokusera organisationen på de prioriterade problemen och se till så förbättringarna implementeras och utvärderas

 • Skapa och visualisera ett tydligt fokus och mål för förändringsarbetet
 • Ge team tid och resurser att göra prioriterade förändringar
 • Stötta team när förändringar sträcker sig på tvärs över organisationen

Genomförande

Genomgång av metoder och teori varvas med många övningar där vi kommer använda verktygen. Övningar och diskussioner kommer baseras på kursdeltagarnas egna organisationer och hur de kan användas där.

Målgrupp

Linjechefer, teamledare, scrummasters, projektledare och andra som jobbar med team och vill bli bättre på att leda kontinuerliga förbättringar.

COURSE DETAILS

Price: 7 500 SEK + VAT
Language: English/Swedish
Venue: 
Kungsgatan 1B, Växjö
Date:
 Coming up soon
Time: 09:00-17:00
Additional info: The price includes food, snacks, and course material

FÖRELÄSARE

Profile Photo

Marcus Degerman

marcus.degerman@softhouse.se

+46 (0)701 112 055

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464