Agil kravhantering – från marknad till sprint backlogen

Hur lär man sig vad marknaden och användarna förväntar sig samt kommunicerar affärsidans behov så att utvecklarna förstår och skapar rätt lösningar?

Studier visar att upp till 40 % av utvecklade funktioner sällan eller aldrig används. Vi måste alltså ha god kvalitet i utvecklingen (göra saker rätt), men samtidigt lära oss göra rätt saker.

Scrum bygger på 3 grundpelare:

  • Transparens
  • Inspektion
  • Anpassning

Detta möjliggör snabb återkoppling, ger flexibilitet, bygger in ett lärande vad som funkar samt sänker våra risker.

Kravhanteringen inom agile/scrum skiljer sig mot traditionell kravhantering och vi går igenom några metoder för att jobba agilt med krav.

Ämnen som vi berör under kursen är bl.a:

  • Vilka är utmaningarna att hantera krav i mjukvaruutveckling?
  • Produktens Vision & önskade effekter
  • Prioritering av Backlog
  • User stories
  • Nedbrytning av krav
  • Planering och prognoser
  • Fallgropar och vanliga misstag i kravarbetet

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som jobbat agilt ett tag och vill förbättra sin förmåga att hjälpa utvecklingsteamen att utveckla rätt saker genom att visualisera och kommunicera krav på ett tydligare sätt. Typiska roller som har nytta av kursen är produktägare, scrum masters, kravanalytiker, projektledare samt personer som har jobbat agilt men vill få djupare förståelse för kravarbete.

KURSINFORMATION
Pris:  7 500kr (exklusive moms)
Längd: 1 dagar
Språk: svenska
Tid: 09:00-17:00

KURSTILLFÄLLEN

Datum: 2019
Plats: Softhouse

LÄRARE

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464