TDD & Design

TDD är långt ifrån nytt men ändå är det många utvecklare som kämpar med att komma igång eller rent av har slutat försöka. Vad kan det bero på? Ger det inte de fördelar man hoppats eller är det bara svårt? Vi tittar lite på befintlig forskning runt TDD-processen och nödvändigheten att veta hur man designar testbar kod redan innan du börjar med TDD. Vi hinner också gå igenom några enkla tips för att göra din kod testbar.

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available