React

copy-of-copy-of-stockmen-6

React, vad är det? Och hur använder vi det?

Jan Aarni kommer på detta seminarium att berätta mer om React och visa hur det är att använda sig av detta Javascript ramverk. För att ge er en bra känsla för React så kommer Jan live implementera en liten webapplikation i ReactJS och ES6 för att ge sin syn på hur man bäst jobbar i React.

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available

KONTAKTPERSON

Profile Photo

Jan Aarni

jan.aarni@softhouse.se