Kanban

Leder du team eller projekt och är trött på att du inte har koll på vad som händer? Eller känner du att du är den enda som tar ansvar och vill slippa detaljstyra allt. Går det för lång tid mellan idé och kunden får ta del av det? Då kanske Kanban kan hjälpa dig, och ett enkelt sätt att utforska Kanban vidare är att besöka vårt frukostseminarie!

Kanban är ursprungligen en japansk term som betyder “skylt” eller “tavla” som anger “tillgänglig kapacitet”. Kanban används inom produktionsfilosofin just-in-time (JIT) och talar om vad som ska produceras, när det ska produceras och hur mycket som ska produceras.

Idag används Kanban inom en mängd branscher och är en väg för grupper och organisationer att visualisera sitt arbete, identifiera och eliminera flaskhalsar. Kanban är en metod för att gradvis förbättra vad du än gör och passar väl in på kunskapsbaserat arbete – mjukvaruutveckling, IT, personaluthyrning, rekrytering, marknadsföring och försäljning, inköp.

Målet med Kanban varierar, men kan tex vara minskad ledtid, ökad genomströmning (throughput) eller högre kvalitet på era produkter och tjänster.

Kanban bygger på ett par grundprinciper som kommer presentera under seminariet, både teoretiskt och med praktiska exempel

  • Visualisera arbetet. Genom att visa upp vad som jobbas med och vad som är prioriterat så blir det enklare för teamet att själv besluta vad som ska göras.
  • Förbättra hela flödet istället för att fokusera på delmoment.
  • Begränsa pågående arbete så blir saker klara fortare och det blir enklare för organisationen att prioritera teamets arbete.

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available

KONTAKTPERSON

Profile Photo

Mattias Åhlander

mattias.ahlander@softhouse.se

+46 (0)703090149