Continuous Delivery för utvecklare

Detta seminare har som syfte att visa dig som är utvecklare hur du kan utnyttja principer inom Continuous Delivery till din arbetsvardag. Visst vill du, som så många andra utvecklare, leverera dina ändringar? Vanligtvis ställs det dock en del krav för att en leverans ska anses säker och godkänd. Hur kan du skapa en miljö där du för varje ändring har denna säkerhet och på så vis minimera stress vid leverans?

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Detta seminarium är i dagsläget inte planerat

KONTAKTPERSON