Continuous Delivery

Ifall vi tagit steget att utöka vår utvecklingsprocess till ett flöde med kontinuerliga leveranser, anländer vi snabbt till diskussioner kring vilka nya teknologier som behövs. På detta seminarie kommer det pratas om de tekniska krav som ofta ställs i en kontext med Continuous Delivery. De frågor vi tar upp är: vilka typer av teknologier behövs, på vilket sätt påverkar de leveransflödet och vilka fallgropar behöver vi vara uppmärksamma på?

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Detta seminarium är i dagsläget inte planerat

KONTAKTPERSON