Compliant Architecture – Bygg system som följer lagar och standarder

Innehåll

Mjukvara används nu överallt och många hanterar känsliga uppgifter, såsom kredit kort eller personnummer. Detta medför att många projekt måste uppfylla kraven i olika standarder och lagar.

Senare i år kommer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som är EUs kraftansträngning för att skydda medborgarnas digitala rättigheter. Detta kommer påverka hur mjukvara byggs, samtidigt så finns det andra faktorer som styr hur vi designar våra system.

PCI DSS, framtagen av bl.a. Visa och Mastercard, ställer krav på mjukvara som hanterar kreditkort. Samtidigt så har vi lagar runt hantering av patientjournaler. Alla dessa externa faktorer gör att vi måste börja tänka på säkerheten redan vid design av arkitekturen.

Kursen går igenom en fiktiv mjukvaruprodukt och diskuterar varje tekniskt beslut relaterat till en standard eller lag. Tillsammans med andra deltagare kommer du designa en teoretiskt compliant arkitektur, med guidning från en expert på området.

Du kommer gå hem med nya färdigheter för design av mjukvaruprodukter, som redan från början har inbyggt dataskydd. Produkter som prioriterar skyddet av känsliga uppgifter, utan att markant öka utvecklingskostnaden.

Det är också möjligt att skräddarsy kursen för en befintlig produkt, antingen under planering, utvecklingen eller underhåll.

Under kursen lär du dig:

  • Värdet av känsliga uppgifter och behovet för tillräckligt skydd
  • Grundläggande kunskaper i bl.a. GDPR och PCI DSS
  • Hur standarder och lagar mappar till arkitektur design
  • Rekommenderade säkerhetstekniker och när de används

Genomförande

Kursen är en blandning av teoretisk kunskap, god praxis och praktiska design övningar och diskussioner. Utbildaren kommer att gå igenom förklara krav som en mjukvara kan utsättas för och ge konkreta exempel på hur man tillgodoser dessa.

Du kommer arbeta med en fiktiv digital tjänst och i grupp diskutera lösningar som uppfyller olika krav.

Målgrupp

Kursen är riktad mot alla som arbetar som arbetar med mjukvara som utvecklare eller arkitekt.

LÄRARE

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464