Bättre beslut, utveckling och tjänster i molnet med realtidsanalys

Ett Softhouse seminarium i samarbete med Google och QCM

“Förändringstakten i näringslivet har aldrig varit större. Produkternas livscykler blir allt flyktigare och konkurrensfördelarna mer kortlivade. Just nu är molntjänster och realtidsanalys en del av lösningen. Rent statistiskt har företagens egna molnlösningar minskat med cirka 50 %. Där hybrid- eller publika molnlösningar blivit ersättare – en trend som ökat med cirka 40 % de senaste fem åren.”

Välkommen till detta seminarium som inleds av Jens Johansson från QCM. Jens ger en övergripande bild av var molnlösningar är på väg samt dess fördelar i förhållande till företagens affärsmodeller. I andra delen av seminariet tar Daniel Bergqvist från Google en teknisk djupdykning i realtidsanalys på stora mängder data. Daniel går även in på hur ni kan bredda tjänsteutbudet, hur ni på kortare tid kan hantera och analysera större mängd data för att kunna ta bättre beslut tidigt i processen.

qcm_black-300x186   google logo

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska/engelska
Datum: Ej planerat

KONTAKTPERSON

Profile Photo

Andreas Leveau