Agilt säkerhetsarbete

Det är svårt att kombinera säkerhetsarbete med pågående utveckling i Agila mjukvaruprojekt. Brist på erfarenhet inom säkerhet i teamet kan vara en anledning. Den största anledningen är ofta att processerna inte ger utrymme för säkerhet.

Konsekvensens för säkerhetsbrister som upptäcks sent kan vara omfattande. Inte enbart finansiellt, utan kan skada ett varumärke. Tidigt säkerhetsarbete är kostnadseffektivt och ökar produktens kvalité. Det kommer också minska antalet säkerhetssvagheterna som når produktionsmiljön.

Kursen lär dig att effektivt arbeta med säkerhet i en tidsbegränsad miljö, så som Scrum. Du kommer få färdigheter för att se till att säkerheten inte hamnar på efterkälken. Samtidigt som du lämnar kursen med förståelse för vikten av säkerhetsmedvetenhet. Inte enbart för utvecklare, utan inom alla rollerna i ett Scrum team.

Du kommer lära dig:

  •      hur man skapar säkerhetsmedvetenhet i ett Scrum team
  •      hur man effektivt säkerhetsanalyserar user stories
  •      hur man följer och hanterar säkerhetsrisker i ett projekt
  •      vikten av kvalitétssäkring och kod granskning

Du tar med dig:

  •      Way of working/definition of done med fokus på säkerhet
  •      Checklista för säkerhetsrelaterad test
  •      Checklista för säker kodgranskning
  •      Katalog med vanliga och återanvändningsbara säkerhets stories

       

Du kommer också få kunskap i vanliga misstag gjorda i mjukvaruprojekt. Antingen direkt relaterade till kod, i skarpa miljöer eller bara i de vardagliga sysslorna.

Genomförande

Kursen är en blandning av teori och praktiska övningar. Övningarna är baserade på vanliga säkerhetsproblem som påträffas i många Agila projekt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som utvecklare, testare, Scrum Master eller produktägare.

LÄRARE

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464