SAFe DevOps (4.6)

Denna tvådagarskurs ger en övergripande översikt för att förstå de DevOps-kompetenser som behövs för att snabba upp time-to-market genom att använda kontinuerlig leverans. Deltagaren kartlägger nuvarande värdeflöde, från idé till kontanter, och ser vad som kan göras för att eliminera flaskhalsar i flödet.

Kursen ger förståelse för hela flödet från kontinuerlig utforskning av kundbehov till kontinuerlig integration, kontinuerlig distribution och release på begäran.

Man går igenom SAFes CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) vilket hjälper till att skapa en kultur med ett delat ansvar för hela lösningsleveransen. Det hjälper också till att skapa ett gemensamt synsätt bland människor, processer och teknik genom hela organisationen.

Kursen förbereder också eleverna för SAFe® 4 DevOps Practitioner (SDP) certifiering.

Under kursen lär du dig:

 • Förstå CALMR-tillvägagångssättet för DevOps, varför det är så viktigt, och att kunna förklara det för andra
 • Förstå vikten av kontinuerlig integration, kontinuerlig testning och också att kunna tillämpa den
 • Applicera konceptet ”Kontinuerlig Säkerhet”
 • Dokumentera din nuvarande ”Delivery Pipeline”
 • Mäta flödet av värde genom sin Pipeline
 • Identifiera luckor och fördröjningar i flödet
 • Förbättra processen för att utforska kundbehov
 • Förbättra processen för att utveckla, bygga och integrera kontinuerligt
 • Förbättra processen för att kontinuerligt distribuera till staging och produktionsmiljöer
 • Förbättra releaseprocessen
 • Skapa en handlingsplan för din DevOps-transformering

Genomförande

Kursen bygger på en kombination av teori och praktiska övningar med mycket diskussioner.

Målgrupp

 • Alla medlemmar i ett Agile Release Train
 • Utvecklingschefer
 • Konfigurations- och Releaseledare
 • Systemutvecklare, UI / UX -Utvecklare
 • Infrastrukturarkitekter, systemarkitekter
 • Produktchefer, Produktägare
 • Systemadministratörer, DBA, InfoSec
 • QA-chefer, testare
 • Release Train Engineers, Scrum Masters

Ev förkunskaper

 • Inga krav på förkunskaper

LÄRARE

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464