Leading SAFe (4.6)

Detta är en tvådagarskurs där deltagarna får lära sig det som de behöver kunna för att leda en Agil transformation på företagsnivå baserad på Scaled Agile Framework® och dess underliggande principer som Lean Thinking och Product Development Flow.

Efter den här kursen kommer du att ha en god förståelse för de principer och tillämpningar som SAFe har att erbjuda för att stödja Lean-Agile Programs, uppskalning av Agilt arbete, Lean-Agile Program- och Portföljhantering, Kontinuerlig leverans med DevOps samt Ledarskapet som behövs för en skalad Agil transformation.

Under kursen lär du dig:

 • Hur SAFe är uppbyggt och hur implementeras i en organisation
 • Lean-Agila värden och principer
 • Hur skapa högpresterande team
 • Hur applicera nödvändigt ledarskap i förändring
 • Supportera PI planning och övriga rutiner i SAFe
 • Kontinuerlig leverans mha DevOps
 • Hur koppla företagets strategier och en Lean portföljhantering
 • Hur koordinera flera Release tåg

Genomförande

Kursen bygger på en kombination av teori och praktiska övningar med mycket diskussioner.

Målgrupp

 • Företagsledning
 • Utvecklings, Kvalité, och Infrastruktur ledning
 • Program- och Projektledare
 • Produktledning
 • Portföljledare, PMO, och Processledare
 • Företags, System, and Lösnings arkitekter

Kursdeltagarna förväntas ha:

 • Inga förkunskapskrav krävs

Material

 • Tryckt Kurslitteratur
 • Efter genomförd kurs ges möjlighet att Certifiera sig på Scaled Agiles plattform. Efter avklarad Certifiering ingår ett års medlemskap med stort informationsutbud kring SAFe
 • Det behövs ingen dator

LÄRARE

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464