Integritetspolicy

 

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Softhouse Education, c/o Softhouse, Stormgatan 14, 211 20 Malmö, e-mail: gdpr@softhouse.se, (” Softhouse Education”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

För våra nyhetsutskick samlar vi in namn, företagsnamn och e-postadress.

För registrering till våra kurser och föreläsningar samlar vi in Namn, e-postadress, företagsnamn, faktureringsuppgifter och telefonnummer.

För fakturering av beställda produkter och kurser samlar vi in Namn, e-postadress och företagsnamn.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige på våra egna servrar inom EUs gränser eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

För våra utskick behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration.

För våra kurser och föreläsningar tar vi bort dina uppgifter efter datumen för kursen/föreläsningen, i vissa fall behålls uppgifterna för att göra relaterade utskick efteråt, dessa kan inkludera presentationsmaterial eller kompletterande information.

När du beställer produkter från oss behåller vi dina uppgifter tills att vi har levererat dem till dig. Vissa uppgifter kan behållas längre för att följa annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Vilka är dina rättigheter?

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på gdpr@softhouse.se.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.