Softhouse Whiteboard Wednesday

Vi bryter ner krångliga saker på ett förhoppningsvis lättfattligt sätt.
Vi utforskar intressanta ämnen, teorier, erfarenheter som på ett eller annat sätt har anknytning till agile och lean.

Lean Magazine är Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling. Varje nummer innehåller intervjuer och reportage med världsledande namn inom mjukvaruutveckling.

Våra ”på fem minuter”-broschyrer ger dig en introduktion till olika lättrörliga utvecklingsmetoder och erbjuder en uppsättning praktiska verktyg.