Certified Scrum Product Owner

Detta är Scrum Alliance:s officiella kurs för att bli en certifierad Scrum Product Owner (CSPO).
Som deltagare får du lära dig att vara en framgångsrik Produktägare. Övningar, fallstudier och exempel används för att illustrera de värden, principer och praxis som är till nytta för en Produktägare.

Målgrupp
Kursen vänder sig till blivande produktägare och andra som behöver god kunskap om hur produktägarskapet i Scrum fungerar, t.ex. projektledare, beställare, produktledare och chefer.

Material

 • Kurskompendium (på engelska)
 • Övningsmaterial (på engelska)
 • Kurskompendiet kommer att kompletteras med bilder, videor och annat under dagarna i fall kursledaren finner det användbart

Genomförande
Kursen håller ett högt tempo, är interaktiv och blandar teori, diskussioner och övningar. Var beredd på att arbeta hårt. Kursen kommer att ge dig känslan av Scrum och hur man arbetar som en produktägare.

Under kursen lär du dig och tränar på:

 • Syftet med Scrum och agila arbetsätt.’
 • Vad ramverket Scrum är, den bakomliggande filosofin från Lean och agil utveckling, varför Scrum fungerar och vilka utmaningarna är med att införa Scrum.
 • Agila värderingar och principer
 • Ramverket Scrum
 • Rollerna i Scrum
 • Skapa och använda en Produktvision
 • Skapa och hantera en Productbacklog
 • Estimering och planering av releaser
 • Prioritering
 • Hur Produktägaren kommunicerar och samarbetar med intressenter, utvecklarna i Scrum Teamet och Scrum Mastern.

Kursen hålls endast av kursledare som certifierats av Scrum Alliance (Certified Scrum Trainer), vilket kräver många års erfarenhet som både kursledare och utövare av Scrum i praktiken.

LÄRARE

Profile Photo

Arne Åhlander

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464