Avbokningsregler

Standardregler vid avbokning av öppen kurs

  • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Softhouse Education accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  • Avbokning ska alltid ske skriftligt till Softhouse Education.
  • Vid avbokning 4–2veckor före kursstart ska beställaren ersätta Softhouse Education med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Softhouse Education med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Softhouse Education.
  • Softhouse Education har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • Softhouse Education fakturerar kursavgiften efter kursstart.