Certified Scrum Master

Om Scrum

Detta är Scrum Alliance:s officiella kurs för att bli en certifierad Scrum Master (CSM).
Scrum är ett iterativt, inkrementellt ramverk för agil (lättrörlig) produktutveckling. Agil utveckling ökar produktiviteten och kvaliteten samt minskar riskerna. Detta åstadkommes bl.a. genom att förbättra personlig samverkan mellan alla inblandade i utvecklingen.

Scrum låter team skapa en potentiellt leverbar release (med funktioner som är av leversanskvalitet) i varje iteration och utmanar sina användare att fokusera på ständig förbättring. Detta ger den flexibilitet som behövs för att hantera de snabbt föränderliga krav, behov och möjligheter som uppstår i alla projekt. Scrum består i grunden av tre roller, tre möten och tre artefakter. Scrum är en av de mest populära agila metoderna i världen.

Rollen Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. En Scrum Master är fokuserad på att coacha det självorganiserande teamet och att underlätta dess arbete.

Som deltagare får du lära dig vad som krävs av rollen som Scrum Master och hur du bygger upp ett fungerande team. I ett flertal, stundtals ganska intensiva, övningar och fallstudier får du lära dig, träna på och uppleva känslan av det som krävs för att leda ett Scrum projekt till framgång.

Genomförande

Under kursen blandas teoretiska genomgångar och praktiska övningar där du som deltagare får uppleva känslan av att delta i ett Scrum projekt.

Kursen hålls endast av kursledare som certifierats av Scrum Alliance (Certified Scrum Trainer), vilket kräver många års erfarenhet som både kursledare och utövare av Scrum i praktiken.

Under kursen lär du dig och tränar på:

  • Syftet med Scrum och agila arbetsätt. Vad ramverket Scrum är, den bakomliggande filosofin från Lean och agil utveckling, varför Scrum fungerar och vilka utmaningarna är med att införa Scrum.
  • Rollernas (Scrum Master, Produktägare och Team) samverkar och vilka ansvar och befogenheter respektive roll har.
  • Hur du som Scrum Master kan hjälpa teamet att hela tiden växa och förbättras och bli ett tvärfunktionellt, självorganiserande team.
  • Varför gruppdynamik är en avgörande faktor för hur väl teamet kommer att fungera.
  • Hur en bra Produktbacklogg ser ut och hur Produktägaren kontinuerligt underhåller den, så att du även kan hjälpa Produktägaren att växa.
  • Att estimera med Story Points, den metod som Teamet använder för att hjälpa Produktägaren estimera innehållet i Produktbackloggen.
  • Sprintplanering, dagligt möte (Daily Scrum), demonstration (Sprint Review) och återblick (Retrospective). Du får också lära dig hantera en rad situationer som kan inträffa i en Scrum Masters vardag.
  • Hur du mäter Teamets hastighet (Velocity) och hur du på ett enkelt sätt använder den för att göra långsikt projektplanering gentemot ett mål (t.ex. en release) flera Sprintar bort.
  • Vikten av synlighet och transparens, och hur du kan skapa det med hjälp av Burndown Charts och Task Boards.

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande Scrum Masters och andra som behöver god kunskap om hur de olika delarna i Scrum fungerar, t.ex. projektledare, beställare, chefer, teamledare och utvecklare.

KURSINFORMATION
Pris:  17 500kr (exklusive moms)
Längd: 2 dagar
Tid:  09.00-17.00

KURSTILLFÄLLEN

Datum: 18-19 juni 2019
Plats:  Radisson Blu Hotel, Östergatan, Malmö
Språk: svenska

LÄRARE

Profile Photo

Arne Åhlander

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46 (0)761 832 464