Agilt Ledarskap

Agil utvecklingsmetodik har blivit något av en de facto-standard i mjukvaruindustrin genom Scrum och Kanban. Frågan är om det räcker med att sätta upp lappar på väggen och arbeta i iterationer för att agiliteten ska infinna sig. Vad händer med ledar- och chefsskapet i en agil organisation, vilken typ av ledarskap behövs för att möjliggöra ett agilt arbetssätt, vilka utmaningar och vilka möjligheter finns för den som vill ändra sitt sätt att leda?