Effektiv team feedback – med Orangino Work

Kursbeskrivning

Förbättra ert teamwork med hjälp av spelverktyget Orangino Work.

Vad kan du som ledare göra för att ditt team ska prestera bättre? Forskning visar att social trygghet är det som utmärker allra mest högpresterande team. I ett sådant klimat kommer till tals lika mycket och ingen straffas när man gör fel eller misslyckas. Det gör medarbetarna mer kreativa, att de vågar ta risker och att alla utvecklas, och detta leder till att teamet blir mer effektivt och presterar bättre.

Social trygghet är något som alla team kan utveckla. Nyligen publicerad forskning vid Lunds Universitet visar att team som fick träna med dialogverktyget Orangino Work ökade både sin sociala trygghet och inre motivation. Den här kursen lär dig hur du själv använder Orangino Work för att träna i dina team.

Det kan användas i ledningsgrupper, alla typer av arbets- och projektteam och även som Retrospective för Agila team.

 Under kursen lär du dig:

Kursen ger dig kunskap om vad som driver teams prestation och varför socialt trygga team presterar bättre. Du får insikt i hur du frigör inre motivation och ökar den sociala förmågan hos dina medarbetare. Du lär dig att med hjälp av Orangino Work stärka teamwork, skapa framgångsbeteende och kraftfulla resultat i ditt eget team.

Kursinnehåll:

 • Högpresterande team och inre motivation
 • Ledarens och teamets nya roller
 • Dialog, aktivt lyssnande och reflektion
 • Orangino Work – metod och verktyg
 • Tillvarata styrkor och skapa framgångsbeteende
 • Praktisk träning i verktygets övningar
 • Förbered din egen workshop

Genomförande

Metoden ger dig ett konkret verktyg för strukturerad dialog i lustfylld spelform med pedagogiska övningar. Det är en dialogprocess som låter att alla komma till tals och tränar teamets lärande attityd, feedback och öppen kommunikation. Under kursen lär du dig hur du använder verktyget på egen hand i workshopar som är enkla att förbereda. Vid kursdagens slut kommer du att ha ett underlag för din första egna workshop. Därför kan du på en gång dra nytta av kursen och Orangino Work för att driva utveckling och förbättring i ditt team. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till teamledare, chefer, Scrum Masters och Agila coacher, som vill:

 • få en öppnare kommunikation
 • utveckla teamets sociala förmåga och lärande
 • öka den psykologiska tryggheten i teamet
 • få varje medarbetare att komma till tals och ta eget ansvar
 • göra lagarbetet roligare, tryggare och effektivare

Inga speciella förkunskaper krävs, förutom viss vana att leda samtal i grupp.

Trainer

Ulla Osterman

Ulla Osterman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och erfaren organisationskonsult. Hon har framgångsrikt drivit förändringsprojekt inom offentlig verksamhet och i näringslivet. Hon har utvecklat metoden Orangino Work efter studier för professor Edgar Schein, MIT och baserat på bland annat Daniel Kahnemans forskning och teori om dialog. Ulla har undervisat om Orangino Work vid Handelshögskolan i Stockholm och har även utbildat ett hundratal konsulter och ledare i metoden.

Kursmaterial

Kursen ges på svenska och förutom kursdokumentation får du en komplett verktygslåda Orangino Work (på svenska) som består av:

 1. Orangino Work arbetsbox (fysisk låda med 220 kort definierade arbetsbeteenden och skattningsverktyg för dialogprocessen)
 2. Handledarstöd för hur du tränar ditt team (PDF)
 3. Beskrivning av Orangino Work övningar och workshop-upplägg (PDF)
 4. Material för teammedlemmarna för uppföljning av workshops (PDF)

   

Om OW

Orangino Work

 • FORSKNINGSBASERAD METODIK – Dialogprocessen är baserad på psykologi professorn Nobelpristagaren Daniel Kahnemans forskning. Verktygets definierade arbetsrelaterade beteenden bygger på professor Edgar Scheins’ (MIT) teorier om och forskning på företagskultur.
 • VALIDERAT VERKTYG – Forskning vid Lunds Universitet, av docent Tomas Jungert, påvisar signifikant bättre resultat vad gäller ökad inre motivation och psykologisk trygghet i team som använt verktyget. I forskningsstudien ”How dialogues can effect motivation and group climate”, vars teoribas är ”Self Determination Theory” (Deci&Ryan, 2000), deltog team från tre nordiska organisationer.
 • EVIDENSBASERAT i organisationer som SEB, EON, Lantmäteriet och Cybercom
 • Endagsutbildningen Diplomerad Teamcoach lär dig att använda Orangino Work i ditt team.
Avbokningsregler
Anmäl dig

Malmö 20 september 2018

Information Pris Antal

* price includes taxes


Softhouse Education Integritetspolicy

KURSINFORMATION
Pris: 
10 950 kr exkl moms.
Längd: 1 dag
Språk: svenska
Tid:  08.30-16.30

KURSTILLFÄLLEN
Datum: 19 september 2018
Plats: Malmö

I kursen ingår:

 • Kursdokumentation.
 • Diplom Teamcoach Orangino Work.
 • En komplett verktygslåda Orangino Work som innefattar:
  • Arbetsbox (220 kort med definierade arbetsbeteenden, skattningsverktyg).
  • Digitalt pedagogiskt handledarstöd.
  • Beskrivning på övningar och workshopupplägg.
  • Deltagarmaterial för arbete i egna teamet

Visste du att Orangino Work är: 

 • FORSKNINGSBASERAD METODIK
 • VALIDERAT VERKTYG
 • EVIDENSBASERAT

KONTAKTPERSON

Frågor om kurser och events

Profile Photo

Hannah Cole Tugendraich

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se

+46(0)761 832 464

www.softhouse.se

FÖRELÄSARE

Profile Photo

Ulla Osterman

ulla@oranginowork.com

+46705357405