Effektiv team feedback – med Orangino Work

Kursbeskrivning

Förbättra ert teamwork med hjälp av spelverktyget Orangino Work.

Under kursen utbildas du till Diplomerad Teamcoach Orangino Work. Du får med dig en praktisk verktygslåda för att utveckla effektivt och roligt teamarbete. Med verktygets strukturerade dialogmetodik, konkreta innehåll och övningar kan du skapa kraftfulla resultat i ditt team redan veckan efter avslutad kurs. Workshoparna är enkla att förbereda och metoden sätter ramen för er dialog och gör att alla kommer till tals. Orangino Work används i ledningsgrupper, i arbets- och projektgrupper men även som Retrospective för Agila team.

Under kursen lär du dig:

Genom utbildningen har du fått kunskap om hur man skapar ett tryggt gruppklimat och hur team utvecklar sin motivation, sociala förmåga och framgångsbeteende. Du blir redo att direkt använda verktyget Orangino Work med ett förberett underlag för din första egna workshop med ditt eget team. Därför kan du på en gång dra nytta av kursen för utveckling och förbättring. Efter utbildningen kan du som Diplomerad Teamcoach använda verktygslådan Orangino Work för att driva utveckling i dina egna team.

Kursinnehåll:

 • Högpresterande team
 • Inre motivation och hur den kan frigöras
 • Ledarens och teamets nya roll
 • Dialog, aktivt lyssnande och reflektion
 • Orangino Work – metod och verktyg
 • Styrkor och framgångsbeteende
 • Praktisk träning och konkreta övningsupplägg

Genomförande

Du får kunskap om vad som driver teams prestation och motivation, varför socialt trygga team presterar bättre och hur du frigör inre motivation hos dina medarbetare. Forskning visar, att det som mest utmärker högpresterande team är social trygghet. I ett sådant klimat kommer alla medarbetare till tals lika mycket, och all känner sig trygga med kollegorna och ingen straffas när man gör fel eller misslyckas. Detta gör att medarbetarna blir mer kreativa och att man vågar ta risker för att kunna utvecklas och prestera bättre.

Social trygghet är något som alla team kan utveckla. Under kursen får du lära dig en dialogmetod, Orangino Work, med konkreta verktyg för att stärka ert teamwork. Du arbetar med strukturerad dialog i en lustfylld spelform och tränar ditt team i lärande attityd, feedback och öppen kommunikation. Studier vid Lunds Universitet påvisar att inre motivationen ökar och gruppklimatet blir tryggare, och det ger snabbt resultat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till teamledare, chefer, Scrum Masters och Agila coacher, som vill:

 • få en öppnare kommunikation
 • utveckla teamets sociala förmåga och lärande
 • få varje medarbetare att komma till tals och ta eget ansvar
 • göra lagarbetet roligare, tryggare och effektivare

Inga speciella förkunskaper krävs, förutom viss vana att leda samtal i grupp.

Trainer

Ulla Osterman

Ulla Osterman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och erfaren organisationskonsult. Hon har framgångsrikt drivit förändringsprojekt inom offentlig verksamhet och i näringslivet. Hon har utvecklat metoden Orangino Work efter studier för professor Edgar Schein, MIT och baserat på bland annat Daniel Kahnemans forskning och teori om dialog. Ulla har undervisat om Orangino Work vid Handelshögskolan i Stockholm och har även utbildat ett hundratal konsulter och ledare i metoden.

Kursmaterial

Kursen ges på svenska och förutom kursdokumentation får du en komplett verktygslåda Orangino Work (på svenska) som består av:

 1. Orangino Work arbetsbox (fysisk låda med 220 kort definierade arbetsbeteenden och skattningsverktyg för dialogprocessen)
 2. Handledarstöd för hur du tränar ditt team (PDF)
 3. Beskrivning av Orangino Work övningar och workshop-upplägg (PDF)
 4. Material för teammedlemmarna för uppföljning av workshops (PDF)

   

Om OW

Orangino Work

 • FORSKNINGSBASERAD METODIK – Dialogprocessen är baserad på psykologi professorn Nobelpristagaren Daniel Kahnemans forskning. Verktygets definierade arbetsrelaterade beteenden bygger på professor Edgar Scheins’ (MIT) teorier om och forskning på företagskultur.
 • VALIDERAT VERKTYG – Forskning vid Lunds Universitet, av docent Tomas Jungert, påvisar signifikant bättre resultat vad gäller ökad inre motivation och psykologisk trygghet i team som använt verktyget. I forskningsstudien ”How dialogues can effect motivation and group climate”, vars teoribas är ”Self Determination Theory” (Deci&Ryan, 2000), deltog team från tre nordiska organisationer.
 • EVIDENSBASERAT i organisationer som SEB, EON, Lantmäteriet och Cybercom
 • Endagsutbildningen Diplomerad Teamcoach lär dig att använda Orangino Work i ditt team. En påbyggnadsutbildning Certifierad Metodcoach ger fördjupad kunskap och träning för fler användningsområden, stora grupper och olika organisationer.
Avbokningsregler
Anmäl dig

Malmö 13 mars 2018

Pris Antal

* price includes taxes


KURSINFORMATION
Pris: 
10 950 kr exkl moms.
Längd: 1 dag
Språk: svenska
Tid:  08.30-16.30
KURSTILLFÄLLEN
Datum: 13 mars 2018
Plats:
Malmö

ÖVRIGT: I priset ingår Orangino Work verktygslåda,
med fysisk box och digitalt material ( värde 3900:- exkl moms).

Visste du att Orangino Work är: 

 • FORSKNINGSBASERAD METODIK
 • VALIDERAT VERKTYG
 • EVIDENSBASERAT

KONTAKTPERSON

Frågor om anmälan/avanmälan

Profile Photo

Ardiana Spahija

ardiana.spahija@softhouse.se

+46(0)706 643 914

www.softhouse.se

FÖRELÄSARE

Profile Photo

Ulla Osterman

ulla@oranginowork.com

+46705357405