Certified ScrumMaster

Kursbeskrivning

Om Scrum

Detta är Scrum Alliance:s officiella kurs för att bli en certifierad Scrum Master (CSM).
Scrum är ett iterativt, inkrementellt ramverk för agil (lättrörlig) produktutveckling. Agil utveckling ökar produktiviteten och kvaliteten samt minskar riskerna. Detta åstadkommes bl.a. genom att förbättra personlig samverkan mellan alla inblandade i utvecklingen.

Scrum låter team skapa en potentiellt leverbar release (med funktioner som är av leversanskvalitet) i varje iteration och utmanar sina användare att fokusera på ständig förbättring. Detta ger den flexibilitet som behövs för att hantera de snabbt föränderliga krav, behov och möjligheter som uppstår i alla projekt. Scrum består i grunden av tre roller, tre möten och tre artefakter. Scrum är en av de mest populära agila metoderna i världen.

Rollen Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. En Scrum Master är fokuserad på att coacha det självorganiserande teamet och att underlätta dess arbete.

Som deltagare får du lära dig vad som krävs av rollen som Scrum Master och hur du bygger upp ett fungerande team. I ett flertal, stundtals ganska intensiva, övningar och fallstudier får du lära dig, träna på och uppleva känslan av det som krävs för att leda ett Scrum projekt till framgång.

Genomförande

Under kursen blandas teoretiska genomgångar och praktiska övningar där du som deltagare får uppleva känslan av att delta i ett Scrum projekt.

Kursen hålls endast av kursledare som certifierats av Scrum Alliance (Certified Scrum Trainer), vilket kräver många års erfarenhet som både kursledare och utövare av Scrum i praktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande Scrum Masters och andra som behöver god kunskap om hur de olika delarna i Scrum fungerar, t.ex. projektledare, beställare, chefer, teamledare och utvecklare.

Innehåll

Under kursen lär du dig och tränar på:

  • Syftet med Scrum och agila arbetsätt. Vad ramverket Scrum är, den bakomliggande filosofin från Lean och agil utveckling, varför Scrum fungerar och vilka utmaningarna är med att införa Scrum.
  • Rollernas (Scrum Master, Produktägare och Team) samverkar och vilka ansvar och befogenheter respektive roll har.
  • Hur du som Scrum Master kan hjälpa teamet att hela tiden växa och förbättras och bli ett tvärfunktionellt, självorganiserande team.
  • Varför gruppdynamik är en avgörande faktor för hur väl teamet kommer att fungera.
  • Hur en bra Produktbacklogg ser ut och hur Produktägaren kontinuerligt underhåller den, så att du även kan hjälpa Produktägaren att växa.
  • Att estimera med Story Points, den metod som Teamet använder för att hjälpa Produktägaren estimera innehållet i Produktbackloggen.
  • Sprintplanering, dagligt möte (Daily Scrum), demonstration (Sprint Review) och återblick (Retrospective). Du får också lära dig hantera en rad situationer som kan inträffa i en Scrum Masters vardag.
  • Hur du mäter Teamets hastighet (Velocity) och hur du på ett enkelt sätt använder den för att göra långsikt projektplanering gentemot ett mål (t.ex. en release) flera Sprintar bort.
  • Vikten av synlighet och transparens, och hur du kan skapa det med hjälp av Burndown Charts och Task Boards.
Viktigt att veta

Om Certifieringen
Från och med 1 oktober 2012 krävs det för certifiering både genomgången certifieringskurs och godkänt certifieringsprov.

    • Efter aktivt deltagande på kursen så behöver du genomföra ett certifieringsprov som är på engelska.
    • Efter kursen registrerar vi dig som kursdeltagare på Scrum Alliance och sedan får du ett mail från Scrum Alliance med inloggningsuppgifter och information om hur du genomför provet.
    • Provet görs online på Scrum Alliance:s webbplats inom 90 dagar från det att du får mailet.
    • För att blir Certified Scrum Master behöver du svara rätt på åtminstone 24 av 35 frågor. Du har obegränsat med tid på dig för att besvara frågorna.
    • Du har två gratis försök på dig att klara provet. Om du inte uppnår godkänt efter två försök kostar varje nytt försök 25 USD.
    • När du klarat provet kan du via Scrum Alliance:s webbplats generera ett certifikat.
    • Du blir också listad som Certified Scrum Master på Scrum Alliance:s webbplats.

Aktuell information om certifieringsprovet finns på Scrum Alliance:s webbplats.

Om PDU för PMP
Kursen ger 16 PDU för dig som är Project Management Professional. På Scrum Alliance:s webbplats finner du också följande:

”Please follow PMI’s procedure for Category B: Continuing Education. According to the PMP handbook: Contact hours of project and/or program management education may be earned by attending relevant educational courses offered by organizations not registered with PMI. To calculate the number of PDUs earned, use the following formula: one contact hour of learning relevant to project and/or program management within a structured activity or course equals one PDU. Documentation required upon PMI audit/request: registration form, certificate or letter of attendance, and a brochure or course materials outlining the subject matter covered and the qualifications of the instructor/lecturer.”
Material

    • Kurskompendium (på engelska)
    • Övningsmaterial (på engleska)
Övrigt
Anmäl dig
Price Qty
Certified ScrumMaster 16-17/5 2017. Plats: Sankt Gertrud Östergatan 7B, Malmö

This ticket is required and must be purchased.

18,750.00kr (SEK)*   Sold Out

* price includes taxes

"Certified ScrumMaster i Malmö" is currently sold out.
Please check back again later, as spots may become available.

KURSINFORMATION
Pris:  15 000kr (exklusive moms)
Längd: 2 dagar
Tid:  09.00-17.00
Språk: svenska

KURSTILLFÄLLEN
Malmö: 16-17 maj 2017

Lärare

Profile Photo

Arne Åhlander