Utforskande av agila processer för innovation

Om Ämnet

En nyckel för att kunna vara innovativ är att snabbt kunna validera om en idé kommer ge affärsnytta eller ej. Därför är det väldigt bra att ha ett bra leveransflöde med korta ledtider och kvalitativt datadriven feedback.

Vi välkomnar er till ett inspirerande frukostseminarie där vi kommer att presentera de agila trenderna inom området: Snabba valideringar av affärsnyttan genom Lean/Agile och Hypoteser.

Vi samlas kl 07:30 för att äta lite frukost tillsammans.
Kl 08:00 startar vi med Tom som kommer att prata om hur de agila arbetssätten driver innovation.
Därefter kommer Johan presentera Hypotesdriven design/utveckling med konkreta exempel.

Om Föreläsaren

Johan Normén

Är mentor, team leader, coach, arkitekt och senior .net utvecklare på Softhouse i Göteborg. Han har över 18 års verksamhetserfarenhet och arbetat i många olika projekt och roller. Var en av skaparna av Swenug (Sverige Net User Group) med över 3000 medlemmar över hela landet. Han har nominerats som de 10 utvecklare i Sverige i den svenska versionen av Computer Sweden 2015 och medlem av IDG Expert Network Team
Material

Här hämtar du material kopplat till seminariet och ämnet.

Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available