Testing for Developers

Om Ämnet

Vad är en agil teststrategi och vilka testaktiviteter utförs av ett agilt team? Tina kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att införa kontinuerlig integration och kontinuerlig test i projekt där testningen gjorts enligt vattenfallsmodellen, och releaseperioderna varit långa och präglats utav stress.
De agila principerna underlättar tidig och frekvent testning, och genom att förkorta feedbackcykeln säkerställs kvaliteten genom hela systemets leveranscykel. Detta seminarium syftar till att inspirera produktägare, utvecklare och testare att se möjligheterna med agil, kontinuerlig testning, och samarbete för att förkorta ledtider, och säkerställa kvalitet.

Om Föreläsaren

Tina Lenshof

Tina har arbetat inom mjukvaruutveckling sedan 2004, främst som Configuration Manager, men har också axlat rollen som Scrum Master, utvecklare, testare och föreläsare. Tina utvecklas och trivs bäst när hon arbetar med team i organisationer som utvecklar mjukvara. Hon strävar efter att minimera friktion och hinder med hjälp av agila metoder för att säkerställa kontinuerliga leveranser med hög kvalitet. Hon vill bidra till att organisationer inför Continuous Integration och automatisering för att förhindra regression, och vända stressiga samt svåra leveranser till framgångar.

Material

Här hämtar du material kopplat till seminariet och ämnet.

Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available

KONTAKTPERSON

Profile Photo

Tina Lenshof

Tina.Lenshof@softhouse.se