Scaling Agile

Om Ämnet

A greater proportion of larger companies (more than 250 employees) are in one way or another looking for ways to utilize the organizations in more effective but mostly common efficient way. Some companies have already started and work in a scaled agile environment for some time, while others are thinking of adopting some of the benefits they have seen in small teams using lean and agile as development methodology. Even if this sounds like the industry has come a long way when it comes to applying lean and agile thoughts into the organizations, this is often not the case when you take a closer look at it.

This is why we see three different main ways of scaling;

  1. Real agile – this is what agile from the beginning actually was all about, taking full responsibility from idea to payment
  2. Scaling development pipelines – this is to scale different products or services that doesn’t have any dependences between the products or services
  3. Scaling structure frameworks – this is the scenario when there are lots of dependencies between products, services or smaller organizations

Then of course every organization can use a combination of these three ways when defining their scaling objective, the goal called scaled agile. When defining the way to get from the current state to the scaled agile, we call this journey scaling agile.

Om Föreläsaren

Ola Morin

Ola är coach inom Lean och Agile verksamhetsutveckling. Han finner en hög arbetsglädje av att se resultat av det förändrade tankesättet i de organisationer han jobbar med. Att skapa en miljö där det finns tydliga övergripande mål och ramar men där människorna själva vågar utforska och utforma sin arbetsvardag är en av Olas drivkrafter .

Ola har arbetat med Scrum i mer än 10 år och de senaste åren haft uppdrag i allt större agila organisationsförändringar för att få hela organisationen att hitta ett jämt och effektivt flöde. Förändringen kan man åstadkomma framförallt genom visualisering och samarbete över organisationsgränserna.

Material

Här hämtar du material kopplat till seminariet och ämnet.

Anmälan

INFORMATION
Price:  Free event
Language: English/Swedish
Date: This seminar is not currently planned

KONTAKTPERSON