Management 3.0 Seminarium

Om Ämnet

Den ökande komplexiteten i företagsvärlden ställer nya krav på vårt ledarskap. Välkommen till ett seminarium där vi presenterar Management 3.0, en samling värderingar och verktyg för att leda företag in i framtiden.

Management 3.0 passar för alla typer av företag och lämpar sig väldigt väl för att leda Agil verksamhet där självorganiserande team ofta utgår stommen.

Moderna organisationer behöver transparens, ständig förändring samt värdeskapande med kunderna i centrum. Detta ställer nya krav på ledarskap. Vi behöver komma bort från kontrollerande och styrande ledarskap och istället främja det stödjande, coachande och motiverande ledarskapet.

Under seminariet kommer vi att gå igenom de sex delarna i Management 3.0 och presentera något eller några verktyg.

De sex delarna är:

  • Engagerade individer
  • Självstyrande team
  • Tydliga riktlinjer och mål
  • Kompetensutveckling
  • Att bygga struktur
  • Kontinuerlig förbättring

De mest populära verktygen är:

  • Delegation board
  • Moving motivators
  • Meddlers
  • Kudo Cards
Om Föreläsaren

Arne Åhlander

Arne Åhlander

Arne Åhlander har sedan tidigt 90-tal arbetat med mjukvaruutveckling som konsult, projektledare, produktchef och med förbättringsarbete. Idag utbildar Arne inom Lean och Agile där han under kurserna utnyttjar sin förmåga att få alla deltagare att känna sig trygga och tillfreds. Med utgångspunkten att deltagarnas frågor ska fångas upp och utgöra basen för utbildningen strävar han även efter att skapa en öppen atmosfär. Detta är även något som eftersträvas under seminarier.

Material

Här hämtar du material kopplat till seminariet och ämnet.

Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available

KONTAKTPERSON