Failing Agile

Om Ämnet

Vilka misstag bör man absolut göra om man verkligen vill misslyckas med ett Scaling Agile-initiativ? Ola Sundin, Agil Coach på Softhouse, delar med sig av sina erfarenheter och sin syn på vad som verkligen är viktigt vid ett agilt införande.

Om Föreläsaren

Ola Sundin

Ola är coach inom Lean och Agile verksamhetsutveckling. Han finner en hög arbetsglädje av att se resultat av det förändrade tankesättet i de organisationer han jobbar med. Att skapa en miljö där det finns tydliga övergripande mål och ramar men där människorna själva vågar utforska och utforma sin arbetsvardag är en av Olas drivkrafter .

Ola har arbetat med Scrum i mer än 10 år och de senaste åren haft uppdrag i allt större agila organisationsförändringar för att få hela organisationen att hitta ett jämt och effektivt flöde. Förändringen kan man åstadkomma framförallt genom visualisering och samarbete över organisationsgränserna.

Material

Här hämtar du material kopplat till seminariet och ämnet.

Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available