Continuous Delivery för utvecklare

Om Ämnet

Detta seminare har som syfte att visa dig som är utvecklare hur du kan utnyttja principer inom Continuous Delivery till din arbetsvardag. Visst vill du, som så många andra utvecklare, leverera dina ändringar? Vanligtvis ställs det dock en del krav för att en leverans ska anses säker och godkänd. Hur kan du skapa en miljö där du för varje ändring har denna säkerhet och på så vis minimera stress vid leverans?

Om Föreläsaren

Fredrik Stål

Fredriks arbete på Softhouse är att utveckla infrastruktur inom utvecklings- samt leveransprocessen. Det innebär allt från kontinuerlig integrering av implementationer och automatisering av testfall till att minimera storlek och öka antalet leveranser till kunder. Hans stora passion är att, med förfinade processer, underlätta arbetet och överlämning kring utveckling av mjukvara.

Fredrik har, under sitt första år på Softhouse, gått från ett examensarbete inom konfigurationshantering till att assistera utvecklandet av leveransprocesser i de interna projekten på Softhouse Malmökontor, hålla kurser för kunder inom versionshantering och utveckla företagets kompetens inom kontinuerliga leveranser.

Material
Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Detta seminarium är i dagsläget inte planerat

KONTAKTPERSON