Continuous Delivery

Om Ämnet

Ifall vi tagit steget att utöka vår utvecklingsprocess till ett flöde med kontinuerliga leveranser, anländer vi snabbt till diskussioner kring vilka nya teknologier som behövs. På detta seminarie kommer det pratas om de tekniska krav som ofta ställs i en kontext med Continuous Delivery. De frågor vi tar upp är: vilka typer av teknologier behövs, på vilket sätt påverkar de leveransflödet och vilka fallgropar behöver vi vara uppmärksamma på?

Om Föreläsaren

Fredrik Stål

Fredriks arbete på Softhouse är att utveckla infrastruktur inom utvecklings- samt leveransprocessen. Det innebär allt från kontinuerlig integrering av implementationer och automatisering av testfall till att minimera storlek och öka antalet leveranser till kunder. Hans stora passion är att, med förfinade processer, underlätta arbetet och överlämning kring utveckling av mjukvara.

Fredrik har, under sitt första år på Softhouse, gått från ett examensarbete inom konfigurationshantering till att assistera utvecklandet av leveransprocesser i de interna projekten på Softhouse Malmökontor, hålla kurser för kunder inom versionshantering och utveckla företagets kompetens inom kontinuerliga leveranser.

Material
Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Detta seminarium är i dagsläget inte planerat

KONTAKTPERSON