Always On

Om Ämnet

Det här seminariet är baserat på Lars Isbergs erfarenheter kring att bygga ett flertal mobila biljettsystem. Användningen ökar hela tiden och det ställer större och större krav på infrastruktur, utveckling av nya funktioner, test, och deployment.

Systemen ska fungera dygnet runt och man ska kunna driftsätta ny funktionalitet utan nertid. Hur får man  igång detta tillsammans med utveckling, automatisk test och övervakning? Lars kommer ge konkreta exempel på hur de implementerat detta i tidigare projekt och allmänna råd kring utveckling och driftsättning.

Målgruppen är utvecklare, testare, produktägare och beställare.

Om Föreläsaren

Lars Isberg

Lars Isberg är fullstack developer med 20 års erfarenhet av att bygga system från grunden. Han jobbar som både arkitekt och utvecklare i sina projekt. Han har jobbat inom Telecom, Security, Marketing och Public transport. Dessutom är han svensk mästare i bangolf 2016.

Material

Här hämtar du material kopplat till seminariet och ämnet.

Anmälan

INFORMATION
Pris:  Gratis event
Språk: svenska
Datum: Not available

KONTAKTPERSON

Profile Photo

Lars Isberg

lars.isberg@softhouse.se